Zakazivanje posebnog ispitnog ročišta radi razmatranja pristiglih prijava potraživanja u stečajnom postupku nad imovinom dužnika DANBIH PLAST d.o.o. Gračanica

Datum objave: 26.02.2021. 10:44 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 15, 24.02.2021


Općinski sud u Tuzli, sudija Ilvana Delić, kao stečajni sudija, u stečajnom postupku nad imovinom dužnika "DANBIH PL AST" d.o.o. za proizvodnju, usluge i promet Gračanica, ul. Branilaca Kule grada bb, sa podružnicom "DANBIH PLAST", d.o.o. Gračanica, Podružnica 1. pogon za proizvodnju proizvoda od plastičnih masa, Sočkovac, Sočkovački put bb, Općina Petrovo, dana 16.02.2021. godine, donio je sljedeće


RJEŠENJE

 


Zakazuje se posebno ispitno ročište na kome će se razmotriti pristigle prijave potraživanja koje nisu ispitane na ispitnom ročištu od 01.10.2020. godine i izvještajno ročište za dan ponedjeljak 29.03.2021. godine sa početkom u 11,00 sati, koje će se održati u zgradi Općinskog suda u Tuzli, ul. ZAVNOBiH-a bb, sudnica S4, prizemlje. Na ročište se pozivaju stečajni upravnik, stečajni povjerioci i povjerioci iz stečajne mase. Na Skupštini će se razmatrati izvještaj o dosadašnjem toku postupka i prijedlog za dalji tok postupka. Rješenje će biti objavljeno u "Službenim novinama Federacije BiH".


Broj 32 0 St 377684 20 St
16. februara 2021. godine
Tuzla
(03-3-590/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: