Zaključenje likvidacionog postupka nad dužnikom ENZA AUTO d.o.o. Živinice

Datum objave: 15.02.2021. 08:57 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 11, 10.02.2021


Općinski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Ilvana Delić, u postupku predlagača "ENZA AUTO" doo Živinice, ul. Alije Izetbegovića 29, radi likvidacije navedenog pravnog subjekta, dana 01.02.2021. godine, donio je


RJEŠENJE

 


Zaključuje se likvidacioni postupak nad dužnikom "ENZA AUTO" d.o.o. Živinice, ul. Alije Izetbegovića 29, upisano kod Općinskog suda u Tuzli, pod matičnim brojem upisa: 32-01-0244-17. Likvidator, Enis Zahirović iz Živinica, razrješava se dužnosti likvidatora. Imovina privrednog društva koja se sastoji iz; putnički automobil, marka VOLKSWAGEN Golf, broj šasije WVWZZZ1KZ8W145405, godina proizvodnje 2008., broj motora BLS095521, registarske oznake E35-0-744 putnički automobil, marka Škoda Octavia, broj šasije TMBBS61Z682084814, godina proizvodnje 2007., broj motora B LS603741, registarske oznake A61-E-677 putnički automobil, marka VOLKSWAGEN Golf, broj šasije WVWZZZ1KZ6B101067, godina proizvodnje 2007., broj motora BKC888040, registarske oznake T49-E-664 prenosi s e na Enisa Zahirovića iz Živinica, ul. Omladinskih radnih brigada br. 56. Po pravosnažnosti ovog rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika.

 

Broj 32 0 L 389588 20 L
01. februara 2021. godine
Tuzla
(03-3-359/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: