Zaključenje likvidacionog postupka nad dužnikom EURO LEATHER d.o.o. Srebrenik

Datum objave: 17.07.2017. 09:47 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 52, 12.07.2017

Općinski sud u Tuzli, sudija Ilvana Delić, kao likvidacionom sudiji, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidaci onog postupka nad imovinom nazivom "EURO LEATHER" doo Srebrenik, za proizvodnj u, trgovinu i usluge, Špionica bb, donio je dana 03.07.2017. godine, sljedeće


RJEŠENJE


Zaključuje se likvidacioni postupak nad dužnikom "EURO LEATHER" doo Srebrenik, za proizvodnju, trgovinu i u sluge, Špionica bb, upisano kod Općinskog suda u Tuzli, pod matičnim brojem upisa: 32-01-0173-16. Likvidator, Adrović Damir iz Srebrenika, razrješava se dužnosti likvidatora. Po pravosnažnosti ovog rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika.

 

Broj 32 0 L 303326 17 L
03. jula 2017. godine
Tuzla
(03-3-2069/17)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: