Zaključenje likvidacionog postupka nad dužnikom EXCLUSIVE AUTO d.o.o. Živinice

Datum objave: 09.02.2021. 11:52 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 9, 03.02.2021


Općinski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Ilvana Delić, u postupku predlagača "EXCLUSIVE AUTO" d.o.o. Živinice, ul. Magistralni put bb 1, radi likvidacije navedenog pravnog subjekta, dana 28.12.2020. godine, donio je


RJEŠENJE

 


Zaključuje se likvidacioni postupak nad dužnikom "EXCLUSIVE AUTO" d.o.o. Živinice, ul. Magistralni put bb 1, upisano kod Općinskog suda u Tuzli, pod matičnim brojem upisa 32-01-0082-19.
Likvidator, Ajdin Talović iz Živinica, razrješava se dužnosti likvidatora.


Imovina privrednog društva koja se sastoji iz: 

1. Fiskalna kasa 
prenosi se na osnivača Ajdina Talovića, ul. Magistralni put bb, Živinice.
Po pravosnažnosti ovog rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima.
Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".
Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika. 

Broj 32 0 L 388811 20 L
28. decembra 2020. godine
Tuzla
(03-3-266/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: