Zaključenje likvidacionog postupka nad dužnikom MAJDA d.o.o. Gračanica, trgovina na veliko i malo export-import

Datum objave: 25.07.2017. 08:22 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 54, 19.07.2017


Općinski sud u Tuzli, sudija Ilvana Delić, kao likvidacioni sudija, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad imovinom nazivom "MAJDA" doo Gračanica, trgovina na veliko i malo export-import, ul. Bosanskih Kraljeva bb, donio je dana 06.07.2017. godine, sljedeće

RJEŠENJE


Zaključuje se likvidacioni postupak nad dužnikom "MAJDA" doo Gračanica, trgovina na veliko i malo export-import, ul. Bosanskih kraljeva bb, upisano kod Općinskog suda u Tuzli, pod matičnim brojem upisa: 1-706.
Likvidator, Halidović Muradif iz Gračanice, razrješava se dužnosti likvidatora.
Imovina privrednog društva koja se sastoji od:
- sredstava na računu kod Intesa Sanpaolo bank dd BiH transakcijski račun br. 1542001100090305 u iznosu od 7.017,22 KM
- zalihe robe po knjigovodstvenoj vrijednosti 16.453,40 KM prenose se na osnivača društva Halidović Muradif iz Gračanice, ul. Bosanskih kraljeva bb.
Po pravosnažnosti ovog rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima.
Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".
Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika.

Broj 32 0 L 304302 17 L
06. jula 2017. godine
Tuzla
(03-3-2102/17)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: