Zaključenje likvidacionog postupka nad dužnikom TEGEMONT d.o.o. Tuzla

Datum objave: 17.07.2017. 09:51 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 52, 12.07.2017


Općinski sud u Tuzli, sudija Ilvana Delić, kao likvidacionom sudiji, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad imovinom nazivom građevinarstvo i montažu Tuzla, ul. R udolfa Vikića bb, donio je dana 03.07.2017. godine, sljedeće


RJEŠENJE

 


Zaključuje se likvidacioni postupak nad dužnikom "TEGEMONT" d.o.o. za trgovinu, građevinarstvo i montažu Tuzla, ul. Rudolfa Vikića bb, upisano kod Općinskog suda u Tuzli, pod matičnim brojem upisa: 1-11581.
Likvidator Jašarević Zumreta iz Tuzle razrješava se dužnosti likvidatora. Po pravosnažnosti ovog rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika.

 

Broj 32 0 L 300860 17 L
03. jula 2017. godine
Tuzla
(03-3-2064/17)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: