Zaključenje likvidacionog postupka nad Grgić Komerc d.o.o. Sanski Most

Datum objave: 26.06.2017. 09:54 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 44, 14.06.2017


Općinski sud u Bihaću likvidacioni sudija Vlatka Ivaniš, rješavajući u postupku provođenja likvidacije nad pravnim licem DOO "Grgić Komerc" Sanski Most na ročištu održanom dana 01.06.2017. godine, donio je sljedeće

RJEŠENJE


Zaključuje se likvidacioni postupak nad DOO "Grgić Komerc" Sanski Most upisana u registar br. MBS 1-2278-00 prema rješenju Kantonalnog suda Bihać br._ U/I-8/97 od 07.01.1997. godine.
Razrješava se dužnosti likvidator navedene firme Merima Fuško iz Sanskog Mosta.
Po pravomoćnosti ovog rješenja firma DOO "Grgić Komerc" Sanski Most brisat će se iz registra Općinskog suda Bihać i iz svih javnih registara, a izvod iz ovog rješenja objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i oglasnoj tabli ovog suda.

 

Broj 17 0 L 060288 17 L 2
02. juna 2017. godine
Bihać
(03-3-1752/17)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: