Zaključenje likvidacionog postupka nad likvidacionim dužnikom društvo za proizvodnju, promet i usluge Orto- color eksport-import d.o.o. Banja Luka

Datum objave: 24.07.2017. 19:16 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 68, 20.07.2017

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 L 121400 17 L, od 3.7.2017. godine, zaključen likvidacioni postupak nad likvidacionim dužnikom: Društvo za proizvodnju, promet i usluge “Orto-
color” eksport-import d.o.o. Banja Luka, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića broj 59, Banja Luka. Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavljeno je na oglasnoj tabli Suda 3.7.2017. godine.


(57 0 L 121400 17 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: