Zaključenje likvidacionog postupka nad likvidacionim dužnikom Milennium team d.o.o. Bijeljina

Datum objave: 24.01.2020. 09:17 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 4, 21.01.2020

Okružni privredni sud u Bijeljini, likvidacioni sudija Mediha Džemalić, objavljuje da se Rješenjem broj: 59 0 L 034042 19 L, od 12.12.2019. godine, zaključuje postupak likvidacije nad likvidacionim dužnikom DOO “Milennium team” Bijeljina, Ulica Nikole Tesle broj 10, JIB 4404064170005, matični broj: 11146929. Razrješava se dužnosti likvidacioni upravnik Besim Hamidović iz Zvornika, Križevići broj 121. Po pravosnažnosti ovog rješenja, a po službenoj dužnosti, izvršiće se brisanje pravnog subjekta iz registra Okružnog privrednog suda u Bijeljini.
(59 0 L 034042 19 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: