Zaključenje likvidacionog postupka nad likvidacionim dužnikom TURBO-TEH d.o.o. Tuzla

Datum objave: 25.02.2021. 16:45 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 15, 24.02.2021


Općinski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Antonela Đaković, odlučujući o prijedlogu za zaključenje likvidacionog postupka nad imovinom "TURBO-TEH" d.o.o. za trgovinu i usluge Tuzla, ul. Hadžihasanage Pašića br. 2, Tuzla,nakon saslušanja likvidatora i održanog ročišta za ispitivanje prijava potraživanja, dana 17.02.2021.godine donio je sljedeće

 


RJEŠENJE


Zaključuje se likvidacioni postupak nad likvidacionim dužnikom "TURBO-TEH" d.o.o. za trgovinu i usluge Tuzla, ul. Hadžihasanage Pašića br. 2, upisano kod Općinskog suda u Tuzli pod matičnim brojem subjekta upisa 1-8059. Po pravosnažnosti ovog rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli suda. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika.

 

Broj 32 0 L 389677 20 L
17. februara 2021. godine
Tuzla
(03-3-617/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: