Zaključenje likvidacionog postupka nad likvidacionim dužnikom Turistička agencija Fina travel društvo sa ograničenom odgovornošću Prnjavor

Datum objave: 24.07.2017. 18:40 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 67, 17.07.2017

Okružni privredni sud u Banjaluci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 L 121103 16 L, od 30.6.2017. godine, zaključen likvidacioni postupak nad likvidacionim dužnikom: Turistička agencija “Fina travel” društvo sa ograničenom odgovornošću Prnjavor, Trg srpskih boraca bb, Prnjavor. Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavljeno je na oglasnoj tabli Suda 30.6.2017. godine.


(57 0 L 121193 16 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: