Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem Ahorn d.o.o. Međuvođe - Kozarska Dubica

Datum objave: 24.07.2017. 19:02 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 68, 20.07.2017

Okružni privredni sud u Banjaluci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 L 120041 16 L, od 7.7.2017. godine, zaključen likvidacioni postupak nad pravnim licem “Ahorn” d.o.o. Međuvođe - Kozarska Dubica, Međuvođe bb.


(57 0 L 120041 16 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: