Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem Trgovačko društvo Duškond društvo sa ograničenom odgovornošću Kozarska Dubica

Datum objave: 18.02.2021. 12:46 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 13, 17.02.2021

Okružni privredni sud u Prijedoru, sudija Amra Grozdanić, u likvidacionom postupku nad pravnim licem: Trgovačko društvo “Duškond” društvo sa ograničenom odgovornošću Kozarska Dubica - u likvidaciji, Dobrovoljačka ul. broj 10, van ročišta, 8.2.2021. godine, donio je

 

RJEŠENJE

1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem: Trgovačko društvo “Duškond” društvo sa ograničenom odgovornošću Kozarska Dubica - u likvidaciji, Dobrovoljačka ul. broj 10, MBS 1-6599-00, JIB: 4400742280007.
2. Razrješava se dužnosti likvidacioni upravnik Nenad Sadžak iz Kozarske Dubice, Ul. Mihajla Pupina B3.
3. Preostala imovina uručuje se osnivaču i vlasniku Društva Dušanu Kondiću iz Kozarske Dubice, Dobrovoljačka ul. broj 10 sa 1/1 dijela, a čine je:
- novčana sredstva u iznosu od 72,00 KM, koja se nalaze na računu broj: 5620100000294109, koji se vodi kod NLB banka a.d. Banja Luka;
- motorno vozilo marke volkswagen caddy, crvene boje, proizveden 2005. godine, broj šasije: WVIZZZ2KZ6X011524, registarskih oznaka: 075- J-245, vrsta goriva: dizel, knjigovodstvene vrijednosti 2.740,00 KM;
- nekretnine:
a) k.č. broj: 722/12, dvosoban stan u Banjoj Luci, na adresi Tromeđa 2b 2c, Banja Luka, površine 51 m², upisana u List nepokretnosti - Izvod broj: 2188/36 u dijelu 1/1, područna jedinica Banja Luka, opština Banja Luka, banjalučki srez, KO Petrićevac 2, knjigovodstvene vrijednosti 71.178,00 KM,
b) k.č. broj: 1/2268 E 22, lokal 8, lokal - prizemlje zgrade, površine 29,75 m², Ul. vojvode Putnika, Kozarska Dubica, upisana u ZK izvadak broj: 3392, KO SP Kozarska Dubica u dijelu 1/1, knjigovodstvene vrijednosti 42.585,00 KM.
4. Izreka ovog rješenja objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske”, uz napomenu da će Rješenje u cijelosti biti objavljeno na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Prijedoru i na internet stranici APIF-a.
5. Pravosnažno Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka dostaviće se Odjeljenju registra ovog suda radi brisanja subjekta upisa u Registru poslovnih subjekata zbog nastupanja posljedica likvidacionog postupka.

 

 

(67 0 L 000928 19 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: