Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem Turistička zajednica Zeničko-dobojskog kantona

Datum objave: 08.02.2021. 16:09 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 9, 03.02.2021


Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Samra Spahić-Drino, u likvidacionom postupku nad pravni m licem Turistička zajednica Zeničko-dobojskog kantona, ulica Maršala Tita, Novi tržni centar, Zenica, upisana u upisnik Turističkih zajednica u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma pod upisnim brojem 33/99, odlučujući o pr ijedlogu likvidatora za zaključenje likvidacionog postupka, dana 22.01.2021. godine, donio je

 

RJEŠENJE


Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Turistička zajednica Zeničko-dobojskog kantona, ulica Maršala Tita, Novi tržni centar, Zenica, upisana u upisnik Turističkih zajednica u Federalnom Ministarstvu okoliša i turizma pod upisnim brojem 33/99.
Razrješava se dužnosti likvidatora Mutapčić Jasmin iz Zenice.
Po pravomoćnosti ovog rješenja sud će dostaviti rješenje Federalnom Ministarstvu okoliša i turizma radi brisanja iz upisnika i drugih registara.
Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči suda.
Troškovi postupka padaju na teret predlagača.

 

 

Broj 43 0 L 182991 20 L
22. januara 2021. godine
Zenica
(03-3-240/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: