Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnom osobom TRIM DRVOSTIL d.o.o. Mostar

Datum objave: 25.07.2017. 11:37 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 54, 19.07.2017

Općinski sud u Mostaru, po likvidacijskom sucu Majni Lovrić, u likvidacijskom postupku nad društvom TRIM DRVOSTIL d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, ul. Put za Aluminijski kombinat b.b, na ročištu dana 05.07.2017. godine donosi sljedeće


RJEŠENJE

I. Zaključuje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom TRIM DRVOSTIL d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Ul. Put za Aluminijski kombinat b.b.

II. Razrješava se dužnosti likvidatora Kornelija Nikolić iz Mostara.

III. Po pravomoćnosti ovog rješenja, navedena pravna osoba brisat će se iz Registra društava Općinskog suda u Mostaru koja je upisana pod matičnim registarskim brojem 1-10878.

IV. Osnivaču društva, Ferdinandu Zadro, nastanjenom u Mostaru, na adresi Dubrovačka br. 102., vraćaju se novčana sredstva kod UnCredit bank d.d. Mostar, na transakcijskom računu 3381002202018944, u iznosu od 77,33 KM i novčana sredstva na deviznom podračunu broj 25018143101, u iznosu od 26,99 Eura.

V. Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči ovog suda.

VI. Troškovi postupka padaju na teret predlagatelja.

 

Broj 58 0 L 187569 17 L
10. srpnja 2017. godine
Mostar
(03-3-2142/17)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: