Zaključenje likvidacionog postupka nad subjektom društvo sa ograničenom odgovornošću za građevinarstvo, trgovinu i usluge GP plus Doboj

Datum objave: 21.06.2017. 13:40 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 58, 16.06.2017

Okružni privredni sud u Doboju objavljuje da je Rješenjem broj: 60 0 L 024825 16 L, od 29.5.2017. godine, zaključen postupak likvidacije nad subjektom upisa pod nazivom: Društvo sa ograni čenom odgovornošću za građevinarstvo, trgovinu i usluge “GP plus” Doboj. Razrješava se dužnosti likvidacionog upravnika Rodoljub Milovanović iz Doboja.

(60 0 L 024825 16 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: