Zaključenje stečajnog postupka nad imovinom dužnika AC MORANKIĆ d.o.o. Tuzla

Datum objave: 22.02.2021. 12:25 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 13, 17.02.2021


Općinski sud u Tuzli, sudija Alma Mujčinović kao stečajni sudija u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "AC MORANKIĆ" d.o.o. za trgovinu i usluga Tuzla, u stečaju, ulica Bukinjska br. 76., Grad Tuzla, nakon provedenog stečajnog
postupka donio je dana 29.01.2021. godine slijedeće


RJEŠENJE


ZAKLJUČUJE SE stečajni postupak nad imovinom dužnika "AC MORANKIĆ" d.o.o. za trgovinu i usluga Tuzla, u stečaju, ulica Bukinjska br. 76., Grad Tuzla, matični registarski broj 1-14118, zbog nedostatka stečajne mase za pokriće troškova stečajnog postupka. Rješenje o zaključenju stečajnog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i Oglasnoj ploči ovog suda. Pravne posljedice zaključenja stečajnog postupka nastupaju po proteku dva radna dana dana objave pravosnažnosti rj ešenja o zaključenju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH", a pravosnažno rješenje će se dostaviti Odjeljenu registra ovog suda, radi brisanja stečajnog dužnika iz sudskog registra nakon nastupanja pravnih posljedica zaključenja stečajnog postupka.

 

Broj 32 0 St 350549 19 St
29. januara 2021. godin
Tuzla
(03-3-412/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: