Zaključenje stečajnog postupka nad imovinom dužnika RIR d.o.o. za trgovinu i usluge Tuzla

Datum objave: 16.02.2021. 13:16 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 11, 10.02.2021

Općinski sud u Tuzli, sudija Ilvana Delić, kao stečajni sudija, u stečajnom postupku nad imovinom dužnika "RIR" d.o .o. u stečaju Tuzla, za trgovinu i usluge Tuzla, ul. Krečanska, br. 15, dana 01.02.2021. godine, donosi

 

RJEŠENJE


Zaključuje se, stečajni postupak nad imovinom dužnika "RIR" d.o.o., u stečaju Tuzla, za trgovinu i usluge Tuzla, ul. Krečanska br. 15, matični regtstarski broj subjekta, 1-1215 zbog nedostatka stečajne mase za pokriće troškova stečajnog postupa.
Rješenje o zaključenju stečajnog postupka bit će objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH" i oglasnoj ploči ovog suda.
Po proteku 2 (dva) radna dana od dana objave pravosnažnosti ovog rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH", isto će se dostaviti Općinskom sudu u Tuzli, Odjeljenju registra, radi brisanja stečajnog dužnika iz sudskog registra.

 

 

Broj 32 0 St 375510 20 St
01. februara 2021. godine
Tuzla
(03-3-328/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: