Zaključenje stečajnog postupka nad imovinom dužnika Tipex d.o.o. Gračanica

Datum objave: 06.07.2017. 11:42 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 49, 30.06.2017

Općinski sud u Tuzli, sudija Asmira Bešić, odlučujući o prijedlogu stečajnog upravnika za zaključenje stečajnog postupka nad imovinom "Tipex" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gračanica, ulica Branilaca grada bb, nakon saslušanja zakonskog zastupnika, stečajnog upravnika, te održanog ispitnog i izvještajnog ročišta, donio je dana 23.06.2017. godine slijedeće


RJEŠENJE

Zaključuje se stečajni postupak nad imovinom dužnika "Tipex" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gračanica, ulica Branilaca grada bb, matični registarski broj 1-13872, zbognedostatka stečajne mase za pokriće troškova stečajnog postupka. Rješenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti će se u "Službenim novi - nama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči ovog suda. Pravne posljedice zaključenja stečajnog postupka nastupaju po proteku dva radna dana od dana objave pravosnažnosti rješenja o zaključenju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH", a pravosnažno rješenje će se dostaviti registru pravnih osoba ovog suda, radi brisanja stečajnog dužnika.

 

Broj 32 0 St 288604 16 St
23. juna 2017. godine
Tuzla
(03-3-1979/17)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: