Zaključenje stečajnog postupka nad imovinom MIRMIN-FA d.o.o. za trgovinu i usluge Kladanj

Datum objave: 20.02.2021. 11:55 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 13, 17.02.2021


Općinski sud u Tuzli, stečajni sudija Faruka Arnaut, u stečajnom postupku nad imovinom dužnika "MIRMIN-FA" d.o.o. za trgovinu i usluge Kladanj, Selo Rujići br. 17 u stečaju, odlučujući o prijedlogu stečajnog upravnika Almira Bajrića za zaključenje stečajnog postupka nakon okon čanja glavne diobe, dana 10.02.2021. godine donio je sljedeće

 

RJEŠENJE


Zaključuju se stečajni postupak nad imovinom "MIRMIN-FA" d.o.o. za trgovinu i usluge Kladanj, Selo Rujići br. 17 u stečaju, nakon okončanja glavne diobe.
Rješenje o zaključenju stečajnog postupka, objaviti će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči ovog suda.
Pravne posljedice zaključenja stečajnog postupka nastupaju po proteku dva radna dana od dana objave pravosnažnosti rješenja o zaključenju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH", a pravosnažno rješenje će se dostaviti Odjeljenju registra ovog suda, radi brisanja stečajnog dužnika iz sudskog registra nakon nastupanja pravnih posljedica zaključenja stečajnog postupka.

 

 

Broj 32 0 St 362622 20 St
10. februara 2021. godine
Tuzla
(03-3-472/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: