Zaključenje stečajnog postupka nad imovinom stečajnog dužnika dužnika NO-LIMIT-COM d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 25.02.2021. 12:39 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 15, 24.02.2021


Općinski sud u Sarajevu, stečajni sudija Nebojša Joksimović, u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika dužnika "NO-LIMIT-COM" d.o.o. Sarajevo, ulica Ismeta Mujezinovića broj 28, Sarajevo, koga zastupa stečajni upravnik Enis Džihanić, ul. Trg solidarnosti 13/6, Sarajevo, na ispitnom-izvještajnom na ročištu, dana 28.01.2021. godine, donio je slijedeće

RJEŠENJE

 

1. Zaključuje se stečajni postupak nad imovinom stečajnog dužnika dužnika "NO-LIMIT-COM" d.o.o. Sarajevo, ulica Ismeta Mujezinovića broj 28, Sarajevo, zbog nedovoljnosti stečajne mase.
2. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči ovog suda.
3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, isto se ima dostaviti Odjeljenju registra privrednih subjekata Općinskog suda u Sarajevu, radi brisanja stečajnog dužnika iz sudskog registra (MBS broj 65-01-0115-13 (stari broj 1-22934).
4. Obavještavaju se stečajni dužnik, stečajni upravnik i članovi Odbora povjerilaca da pravne posljedice zaključenja stečajnog postupka nastupaju 8 dana nakon objavljivanja ovog rješenja u "Službenim novinama Federscije BiH".

 

Broj 65 0 St 865142 20 St
28. januara 2021. godine
Sarajevo
(03-3-556/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: