Zaključenje stečajnog postupka nad imovinom stečajnog dužnika HMS PLUS d.o.o. Široki Brijeg

Datum objave: 16.01.2020. 14:37 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 3, 15.01.2020


Općinski sud u Širokom Brijegu, stečajni sudac Darijo Stanić, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom HMS PLUS. d.o.o. Široki Brijeg u stečaju, Provo bb, Široki Brijeg, izvan ročišta, dana 19.12.2019. godine donio je sljedeće

 


RJEŠENJE

 

1. Zaključuje se stečajni postupak otvoren rješenjem ovoga suda dana broj 64 0 St  044881 17 St od 07.11.2018. godine, nad imovinom stečajnog dužnika HMS PLUS d.o.o. Široki Brijeg u stečaju, Provo bb, ŠirokiBrijeg, zbog nedovoljnosti stečajne mase.

2. Razrješava se dužnosti stečajni upravitelj Milodrag Petrović iz Ljubuškog, Klobuk 143.

3. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i oglasnoj ploči ovog suda.

4. Po pravomoćnosti ovog rješenja, isto se ima dostaviti Odjelu za registar Općinskog suda Široki Brijeg, kome se nalaže da obavi brisanje stečajnogdužnika iz sudskog registra, koji je upisan pod MBS 64-01-0186-11.

5. Obavještavaju se stečajni dužnik, stečajni upravitelj i članovi Odbora povjeritelja da pravne posljedice zaključenja stečajnog postupka nastupaju osam dana nakon objavljivanja ovog rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 64 0 St 044881 17 St
27. decembra 2019. godine
Široki Brijeg
(03-3-82/20)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: