Zaključenje stečajnog postupka nad imovinom stečajnog dužnika Tvornica kružnih pila d.d. Posušje

Datum objave: 16.01.2020. 14:38 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 3, 15.01.2020


Općinski sud u Širokom Brijegu, stečajni sudac Boris Galić, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Tvornica kružnih pila dd Posušje - u stečaju, zastupana po stečajnom upravitelju Milodrag Petrović iz Ljubuškog, Klobuk bb, dana 03.01.2020. godine, donio je


RJEŠENJE

 

1. Zaključuje se stečajni postupak otvoren rješenjem ovog suda broj 64 0 St 044665 17 St od 13.11.2017. godine, nad imovinom stečajnog dužnika Tvornica kružnih pila dd Posušje - u stečaju MBS 1-3377.

2. Nalaže se Odjelu za registar općinskog suda Široki Brijeg da po pravomoćnosti ovog rješenja obavi brisanje stečajnog dužnika Tvornica kružnih pila dd Posušje - u stečaju, iz sudskog registra, koji je upisan pod MBS 1-3377.

3. Obavještavaju se stečajni dužnik, stečajni upravitelj i članovi Odbora povjeritelja da će pravne posljedice o zaključenju stečajnog postupka nastupiti 15 dana nakon javnog objavljivanja ovog rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH".

4. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči ovoga suda.

 

Broj 64 0 St 044665 17 St
03. januara 2020. godine
Široki Brijeg
(03-3-81/20)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: