Zaključenje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom AXA Društvo za trgovinu, konsalting, posredovanje i zastupanje d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 17.07.2017. 13:14 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 52, 12.07.2017

Općinski sud u Sarajevu, i to stečajni sudija Jasenka Potogija, u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika "AXA" Društvo za trgovinu, konsalting, posredovanje i zastupanje d.o.o. Sarajevo, ul . Braće Begić br. 3, Sarajevo, na ročištu, dana 13.06.2017. godine, donio je slijedeći

 

 

OGLAS

 

1. Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "AXA" Društvo za trgovinu, konsalting, posredovanje i zastupanje d.o.o. Sarajevo, ul. Braće Begić br. 3, Sarajevo, zbog nedovoljnosti stečajne mase.
2. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i oglasnoj ploči ovog suda.
3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, isto se ima dostaviti Odjeljenju registra privrednih subjekata Općinskog suda u Sarajevu, radi brisanja stečajnog dužnika iz sudskog registra (MBS broj 1-24074).
4. Obavještavaju se stečajni dužnik, stečajni upravnik i članovi Odbora povjerilaca da pravne posljedice zaključenja stečajnog postupka nastupaju 8 dana nakon objavljivanja ovog rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 65 0 St 481741 16 St
13. juna 2017. godine
Sarajevo
(03-3-2051/17)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: