Zaključenje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom ZZ JABLANICA p.o. Jablanica

Datum objave: 22.02.2021. 12:16 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 13, 17.02.2021


Općinski sud u Mostaru, po stečajnom sucu Ivani Soldić, u stečajnom postupku nad društvom ZZ "JABLANICA" p.o. Jablanica - u stečaju, sa sjedištem u Jablanici, ul. Doljanka broj 1, Jablanica kojeg zastupa stečajna upraviteljica Komelija Nikolić,
Ulica Franjevačka 13 B, Mostar, nakon provedene glavne diobe donio je sljedeće


RJEŠENJE


I. Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom ZZ "JABLANICA" p.o. Jablanica - u stečaju, sa sjedištem u Jablanici, ul. Doljanka broj 1, Jablanica, upisan u Reg. ul. subjekta upisa br.: 3-71.

II. Pravne posljedice zaključenja ovog stečajnog postupka nastupaju nakon pravosnažnosti ovog rješenja.

III. Nalaže se Odjeljenju za sudski registar ovog suda da nakon pravosnažnosti ovog rješenja briše stečajnog dužnika iz sudskog registra.

 

Broj 58 0 St 206250 20 St
03. februara 2021. godine
Mostar
(03-3-489/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: