Zaključenje zbog nedostatka stečajne mase nad stečajnim dužnikom MI CO TEX d.o.o. Srebrenik

Datum objave: 26.02.2021. 10:39 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 15, 24.02.2021


Općinski sud u Tuzli, sudija Alma Mujčinović kao stečajni sudija u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "MI CO TEX" d.o.o. za trgovine i uslugu Srebrenik, u stečaju, ul. Uroža bb., Srebrenik, nakon provedenog stečajnog postupka donio je dana 17.02.2021. godine slijedeće


RJEŠENJE


Objavljuje se da je rješenje ovog suda broj 32 0 St 373154 20 St od 19.01.2021. godine, kojim je stečajni postupak zaključen zbog nedostatka stečajne mase, dana 16.02.2021. godine postalo pravosnažno. Rješenje će se objaviti u "Službenim novi nama Federacije BiH" i oglasnoj ploči
suda. Brisanje stečajnog dužnika iz Registra privrednih društava određeno rješenjem od 19.01.2021. godine izvršit će se po proteku 2 (dva) radna dana od dana objave ovog rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 32 0 St 373154 20 St
17. februara 2021. godine
Tuzla
(03-3-618/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: