Zakup poslovnih porostorija u Sarajevu

Datum objave: 26.12.2019. 14:05 / Izvor: Akta.ba, 26.12.2019.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA U SARAJEVU

 

a) Naziv ugovornog organa:

CENTAR ZA UKLANJANE MINA U BIH

b) Opis predmeta zakupa:

- Poslovno-kancelarijski prostor, namijenjen i specificiran za takvu namjenu u skladu sa projektom, ukupne površine cca 1100 m2

- Osvjetljenje prirodno i umjetno u skladu sa evropskim standardima o osvjetljenju radnih i kancelarijskih prostorija

- Sistem standardne protivpožarne zaštite (hidranti i mreža)

- Alarmni sistem

- Videonadzor

- Parking prostor za 30 automobila, ograđen i osvjetljen reflektorima sa videonadzorom ili čuvarom

- Centralno grijanje

- Razvedena internet mreža

- Dovoljan broj utičnica sa odgovarajućim naponom za računare, monitore, kopir aparate, skenere

- prostor predviđen za kafe kuhinju

- poseban prostor sa posebnim ulazom za Pisarnicu

- Poseban prostor na ulazu u prostorije za čuvare

- Sanitarni čvor najmanje 2x

- Pristup objektu iz najmanje dva pravca

- Mogućnost pristupa objektu osobnim motornim vozilima i teretnim vozilima do 5t

- Priključak na električnu energiju, kanalizacionu mrežu i telefonsku mrežu

 

c) Period na koji se zaključuje ugovor:

Ugovor se zaključuje na period od jedne godine počev od:

 

d) Kriterij za izbor ponude

Cijena zakupa i nalaz komisije sa pregleda na licu mjesta

 

e) Uslovi i zahtjevi koje ponuđači trebaju ispuniti:

Pravno ili fizičko lice koje dokazuje svoje svoje vlasništvo nad nekretninom važećim ZK izvadkom

 

f) Krajnji rok za dostavu ponuda

g) 7 dana od dana objave Poziva na zvaničnoj internet stranici BHMAC-a

Način dostavljanja ponuda

U zatvorenoj koverti na adresu sjedišta BHMAC-a, ul. Tvornička br. 3, Sarajevo

 

h) Adresa na koju se ponude dostavljaju:

Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, ul. Tvornička br. 3, Sarajevo, sa naznakom „ponuda za zakup“.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: