Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava Tekućih transfera

Izvor: eKapija.ba, 16.07.2014.

Na temelju točke VI. Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH“, broj 52/14) i članka 5. Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja malog gospodarstva („Službene novine Federacije BiH“, br: 50/13, 55/13 isp. i 86/13 ), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za odabir korisnika grant sredstava Tekućih transfera

 

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava Tekućih transfera, utvrđenih u razdjelu 50. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (Ministarstvo) („Službene novine Federacije BiH“, br. 99/13  i 45/14)

 

II. NAZIVI PROJEKATA, CILJEVI, KRITERIJI I KORISNICI SREDSTAVA

Grant sredstva će se dodjeljivati po sljedećim projektima:

 

Projekt br. 1: Poticaji inovatorima-pojedincima

Ciljevi programa:

Poticanje inovatora na razvoj inovacija; dovođenje inovacije do proizvoda; poticanje inovatora da krenu u poduzetničke poduhvate i uporaba inovativnog potencijala u stvaranju domaćih proizvoda.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Vrsta proizvoda kojem je inovacija namijenjena; dovođenje inovacije do proizvoda; izvori-način financiranja; priznanja sa sajmova i izložaba; dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

Korisnici sredstava:

Inovatori - pojedinci koji imaju prebivalište u Federaciji BiH.

 

Projekt br. 2: Stipendiranje učenika koji se obrazuju za tradicionalne i stare obrte

Ciljevi projekta:

Unapređenje stručnog obrazovanja stipendiranjem učenika koji se obrazuju za djelatnosti tradicionalnih i starih obrta, stimuliranje svršenih osnovaca da se nastave obrazovati za djelatnosti tradicionalnih i starih obrta.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Uspjeh u osnovnoj školi, odnosno uspjeh u prethodnim godinama školovanja za učenike viših razreda; imovinsko stanje učenika; dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

Korisnici sredstava:

Učenici koji će se u školskoj 2014./2015. godini školovati u srednjim strukovnim školama za djelatnosti koje se obavljaju s pretežnim udjelom ručnog rada, u manjim serijama, pružajući usluge odnosno stvarajući krajnji proizvod tradicionalnog ili starog obrta: bačvar, kazandžija, četkar, dimnjačar, graditelj glazbenih instrumenata, kaligraf, knjigovezac, kovač, krznar, lončar, mlinar, pismoslikar, obućar (ručna izrada i popravak obuće), remenar, stolar – restauriranje i ručna izrada namještaja, staklar, urar (isključivo održavanje i popravci), užar, izrada suvenira na tradicionalni način, krojač (šivanje po mjeri, popravci odjeće), kamenoklesar, lijevanje – odljevi umjetničkih predmeta, puškar – izrada i popravak unikatnog oružja, restauriranje (zgrada, namještaja i dr.), izrada i restauriranje narodnih nošnji, zlatar – filigran, ručno kovanje - umjetnička bravarija, umjetnička keramika, izrada autohtonih suvenira koji održavaju tradiciju grada, proizvodnja i popravak nakita i druge djelatnosti slične navedenima.

 

Projekt br.3: Poticaj udruženjima i komorama

Ciljevi projekta:

Razvoj i afirmacija poduzetništva i obrta; interesno umrežavanje poduzetnika i obrtnika, organizirano zastupanje interesa poduzetnika i obrtnika na zajedničkom tržištu; opstanak i razvoj komorskog sustava u Federaciji BiH, edukacija članova komore i udruženja, organiziranje zajedničkih nastupa na sajmovima.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Namjena projekta; izvori-način financiranja; broj članova udruženja i komora; organiziranost udruženja i komora; ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

Korisnici sredstava:

Udruženja i komore koje svojim projektima promoviraju i potiču razvoj poduzetništva i obrta u Federaciji BiH i imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.

 

Projekt br.4: Poticaj obrazovnim institucijama

Ciljevi projekta:

Razvoj i afirmacija poduzetništva i obrta; transfer znanja i tehnologija; ravnomjerniji regionalni razvoj.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Namjena projekta; izvori-način financiranja; ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

Korisnici sredstava:

Obrazovne institucije, koje svojim projektima promoviraju i potiču razvoj poduzetništva i obrta u Federaciji BiH i imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.

 

Projekt br.5: Poticaj projektima koje financiraju EU i drugi inozemni donatori

Ciljevi projekta:

Doprinos razvoju i afirmaciji poduzetništva i obrta kroz potporu projektima koje financira EU i drugi inozemni donatori u cilju povećanja zapošljavanja i samozapošljavanja  te ravnomjernog regionalnog razvoja MSP-a.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Namjena projekta; izvori-način financiranja; ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

Korisnici sredstava:

Razvojne agencije, tehnološki parkovi, udruženja poduzetnika i obrtnika i fondacije koje svojim projektima promoviraju i potiču razvoj poduzetništva i obrta u Federaciji BiH i imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.

 

Projekt br.6: Tehničko usklađivanje (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranje CE znaka)

Ciljevi projekta:

Povećanje konkurentnosti subjekata malog gospodarstva kroz uvođenje ISO i HACCP standarda; osiguranje CE znaka za proizvode iz Federacije BiH.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Vrsta djelatnosti; izvori-način financiranja; povećanje zaposlenosti; broj zaposlenih; orijentiranost izvozu; ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

Korisnici sredstava:

Subjekti malog gospodarstva definirani po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima koji imaju sjedište na području Federacije BiH, nalaze se u minimalno 51-postotnom privatnom vlasništvu državljana BiH te imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.

 

Projekt br.7: Poticaji tradicionalnim i starim obrtima

Ciljevi projekta:

Očuvanje obrtničke tradicije, kulturnog i povijesnog nasljeđa poticanjem tradicionalnih i starih obrtničkih djelatnosti kroz sufinanciranje troškova: provođenje poslovnog plana, nabavke alata i opreme, poboljšanja uvjeta rada u radionici, obrazovanja i stručnog osposobljavanja zaposlenih i izradu reklamnog materijala.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Namjena ulaganja sredstava; vrsta djelatnosti; izvori-način financiranja; povećanje zaposlenosti; broj zaposlenih; pripadnost ciljnoj skupini (osobe s invaliditetom, povratnici i razvojačeni branitelji); ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

Korisnici sredstava:

Obrtnici koji obavljaju obrtničku djelatnost u skladu s Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih obrta ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/09; 38/10 i 16/12) i posluju najmanje 12 mjeseci. Svi korisnici sredstava trebaju imati sjedište na području Federacije BiH, nalaziti se u minimalno 51-postotnom privatnom vlasništvu državljana BiH te imati najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.

 

Projekt br.8: Poticaj poduzetništvu žena

Ciljevi projekta:

Održivost i rast subjekata malog gospodarstva u većinskom vlasništvu žena kroz poticaj žena za većim i lakšim uključivanjem u poduzetništvo kako bi se poboljšali uvjeti življenja žena i stvarala nova radna mjesta.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Vrsta djelatnosti; namjena ulaganja sredstava; izvori-način financiranja; povećanje zaposlenosti; broj zaposlenih; orijentiranost izvozu; pripadnost ciljnoj skupini (osobe s invaliditetom, povratnici); ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

Korisnici sredstava:

Subjekti malog gospodarstva definirani po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima koji su u većinskom (51% i više) privatnom vlasništvu žena i koji imaju sjedište na području Federacije BiH, nalaze se u minimalno 51-postotnom privatnom vlasništvu državljana BiH te imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.

 

Projekt br.9: Poticaj poduzetništvu mladih

Ciljevi projekta:

Poticanje mladih osoba na samozapošljavanje, veće i lakše uključivanje mladih u poduzetništvo te stvaranje novih radnih mjesta.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Vrsta djelatnosti; namjena ulaganja sredstava; izvori-način financiranja; povećanje zaposlenosti, broj zaposlenih; orijentiranost izvozu; pripadnost ciljnoj skupini (osobe s invaliditetom, povratnici); ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

Korisnici sredstava:

Subjekti malog gospodarstva definirani po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima koji su u većinskom (51% i više) privatnom vlasništvu osoba mlađih od 35 godina i koji imaju sjedište na području Federacije BiH, nalaze se u minimalno 51-postotnom privatnom vlasništvu državljana BiH te imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.

 

Projekt br.10: Subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite

Ciljevi projekta:

Poticaj subjektima malog gospodarstva, koji koriste kredite kod komercijalnih banaka za nabavku opreme i izgradnju poslovnih objekata. Korisnicima kredita kod komercijalnih banaka subvencionirat će se kamata do 50% za tekuću godinu.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Vrsta djelatnosti; namjena ulaganja kreditnih sredstava; povećanje zaposlenosti; broj zaposlenih; orijentiranost izvozu; ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

Korisnici sredstava:

Subjekti malog gospodarstva definirani po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima koji imaju sjedište na području Federacije BiH, nalaze se u minimalno 51-postotnom privatnom vlasništvu državljana BiH te imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.

 

 

Projekt br.11: Poticaji novoosnovanim subjektima malog  gospodarstva

Ciljevi projekta:

Povećanje i održivost novoosnovanih subjekata malog gospodarstva kroz subvencioniranje troškova registracije i troškova doprinosa za novozaposlene djelatnike u trajanju od jedne godine.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Vrsta djelatnosti; broj zaposlenih; povećanje zaposlenosti; ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj nezaposlenosti); pripadnost ciljnoj skupini (žene, mladi, osobe s invaliditetom i povratnici).

Korisnici sredstava:

Subjekti malog gospodarstva definirani po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima koji imaju sjedište na području Federacije BiH, nalaze se u minimalno 51-postotnom privatnom vlasništvu državljana BiH te imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme, registrirani poslije 13. 11. 2013.godine.

 

Projekt br.12: Poticaj poduzetnicima izvoznicima

Ciljevi projekta:

Poticanje subjekata malog gospodarstva koji izvoze svoje proizvode.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Vrsta djelatnosti; namjena ulaganja sredstava; izvori-način financiranja; obim izvoza; povećanje zaposlenosti; broj zaposlenih; ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

Korisnici sredstava:

Mikro i mali subjekti malog gospodarstva definirani po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva koji imaju sjedište na području Federacije BiH, nalaze se u minimalno 51-postotnom privatnom vlasništvu državljana BiH, te imaju najmanje 5 (pet) zaposlenih na neodređeno vrijeme

 

Projekt br.13: Poticaji za promociju poduzetništva 

(organiziranje sajmova, okruglih stolova, konferencija, seminara, natjecanja; izdavanje publikacija i  brošura; edukacija o samozapošljavanju mladih, žena, osoba s invaliditetom, samohranih roditelja)

Ciljevi projekta:

Poticaji za promociju poduzetništva kroz organiziranje sajmova, okruglih stolova, konferencija, seminara, natjecanja; izdavanje publikacija i brošura; edukacija o samozapošljavanju mladih, žena, invalida, samohranih roditelja, koji svojim sadržajima promoviraju i potiču razvoj poduzetništva i obrta u Federaciji BiH.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Vrsta promocije, izvori-način financiranja, dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

Korisnici sredstava:

Organizatori promocije poduzetništva

 

III. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u ovom natječaju imaju sljedeće kategorije:

a) subjekti malog gospodarstva definirani u Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Službene novine Federacije BiH“ br: 19/06 i 25/09), sa minimalno 51-postotnom privatnim vlasništvom državljana BiH.

b) inovatori;

c) učenici koji se obrazuju za tradicionalne i stare obrte,

d) komore, razvojne agencije, fondacije i udruženja poduzetnika i obrtnika;

e) obrazovno-istraživačke institucije;

 

- Sve navedene kategorije imaju pravo prijaviti se za sudjelovanje po pojedinim projektima iz poglavlja II. ovog javnog natječaja, samo ako su navedeni kao "Korisnici sredstava"u projektu na koji se prijavljuju.

- Sve navedene kategorije, osim korisnika po projektu pod rednim brojem 2, svojim programima trebaju poticati rast i razvoj malog i srednjeg poduzetništva.

- Sjedište, odnosno prebivalište svih kategorija treba biti na području Federacije BiH.

- Sve navedene kategorije, osim korisnika po projektima pod rednim brojem 1 i 2, trebaju imati najmanje jednog zaposlenog na neodređeno radno vrijeme.

- Sve navedene kategorije, osim korisnika po projektima pod rednim brojem 1, 2 i 11, trebaju poslovati najmanje 12 mjeseci do završetka ovog javnog natječaja.

 

NAPOMENA:

Korisnici poticajnih sredstava koji do završetka ovog natječaja nisu izvršili svoje ranije preuzete obveze po osnovu korištenja poticajnih sredstava ovog ministarstva, nemaju pravo sudjelovanja u ovom natječaju, odnosno njihove prijave se neće uzeti u razmatranje.

Korisnici grant sredstava Ministarstva po programima s bankama, nemaju pravo sudjelovanja u ovom javnom natječaju do ispunjenja svih obveza iz ugovora o kreditu koji su zaključili s bankama.

Podnositelji prijava mogu ostvariti pravo na dodjelu financijskih sredstava samo po jednom projektu iz ovog javnog natječaja.

Pravo na dodjelu financijskih sredstava se može ostvariti samo po jednom javnom natječaju koji raspisuje ovo ministarstvo u tekućoj godini.

 

 

IV. SADRŽAJ PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU

Prijava treba biti urađena sadržajno po elementima zahtijevanim u potrebnoj dokumentaciji ovisno o pojedinom projektu.

 

Prijava treba sadržati:

a) Zahtjev za uključivanje u projekt

Pod pojmom Zahtjev za uključivanje u projekt podrazumijeva se popunjen obrazac „Zahtjev za uključivanje u projekt“.

b) Obrazac projekta

Pod pojmom Obrazac projekta podrazumijeva se dokument koji je urađen sadržajno po zahtijevanim elementima.

c) Ostali prilozi

Pod ostalim prilozima podrazumijevaju se oni prilozi koji se traže od podnositelja prijave, kojima podnositelj prijave dokazuje je li kompetentan, pouzdan i ispunjava li redovito svoje zakonske obveze. Popis ostalih priloga dat je na Zahtjevu za uključivanje u projekt.

 

Zahtjev za uključivanje u projekt i Obrazac projekta za prijavu na ovaj javni natječaj pripremilo je ovo ministarstvo posebno za svaki projekt i može se preuzeti na web stranici ministarstva www.fmrpo.gov.ba.

 

Prijave koje nisu kompletno popunjene i koje ne sadrže zahtijevanu dokumentaciju, bit će odbijene i neće biti predmet daljnjeg razmatranja Povjerenstva za odabir korisnika sredstava. Sva priložena dokumenta trebaju biti izdana od strane nadležnih sudskih ili upravnih organa. Priložena dokumenta ne smiju biti starija od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja ovog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH“, izuzev rješenja o registraciji pravnog subjekta, uvjerenja o poreznoj registraciji i uvjerenja o registraciji PDV-a. Sve priložene preslike dokumenata trebaju biti ovjerene od strane nadležnih upravnih organa ili notara ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

 

V. KRITERIJI ZA OCJENU PRIJAVE I IZBOR KORISNIKA

Kriteriji za ocjenu prijave utvrđeni su posebno za svaki projekt u poglavlju II. pod nazivom „Kriteriji za izbor projekta“.

Izbor korisnika grant sredstava vrši Povjerenstvo za odabir korisnika sredstava, koje ima zadatak da, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupcima u provođenju Programa razvoja malog gospodarstva („Službene novine Federacije BiH“, broj 50/13, 55/13 ispr. i 86/13.), i na temelju propisanih kriterija iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera i ovog natječaja, izvrši rangiranje korisnika grant sredstava. Ukoliko zahtijevana poticajna sredstva budu veća u odnosu na planirana, Ministarstvo će raspodjelu istih izvršiti u skladu s utvrđenom rang listom do utroška planiranih sredstava. Povjerenstvo za odabir korisnika sredstava imenuje federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta.

U cilju saniranja šteta nastalih prirodnim nepogodama na prostoru Federacije BiH u svibnju 2014. godine, Ministarstvo će prilikom raspodijele sredstava davati prednost korisnicima sredstava s područja koja su bila ugrožena prirodnim nepogodama.

Kako bi dokazali nastale štete, podnositelji Zahtjeva za uključivanje u projekt, dužni su dostaviti dokaze o nastalim štetama na poslovnom objektu, opremi, repromaterijalu ili gotovom proizvodu, s iznosom procijenjene štete. Kao dokaze o nastalim štetama prihvatit će se samo oni dokumenti (potvrde, uvjerenja, zapisnik o nastaloj šteti), koji su izdati od strane nadležnih općinskih organa u sjedištu podnositelja Zahtjeva za uključivanje u projekte.

 

VI. NAČIN PREUZIMANJA POTREBNE DOKUMENTACIJE

Potrebna dokumentacija se može preuzeti elektronskim putem na web stranici Ministarstva www.fmrpo.gov.ba ili u prostorijama Ministarstva u Mostaru, Ulica dr. Ante Starčevića bb (Hotel „Ero“) svakim radnim danom u vremenu od 10-14 sati.

 

VII. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom iz poglavlja IV, šalju se preporučeno poštom u zapečaćenim kuvertama na adresu:

 

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

dr. Ante Starčevića bb (Hotel „Ero“) 88000 Mostar,

sa naznakom:

Ne otvarati–po Javnom natječaju za Projekt br.___

 

Na poleđini koverte obvezno navesti:

- naziv–ime podnositelja prijave;

- adresu i kontakt telefon:

- ovjeriti pečatom poslovnog subjekta.

 

Rok za dostavu prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH“, odnosno do 15.08. 2014. godine.

 

Prijave primljene nakon isteka roka bit će odbačene i neće biti predmet razmatranja. U postupku ovog javnog natječaja Ministarstvo ne snosi nikakve troškove sudionicima u natječaju te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti poništi ovaj javni natječaj. Prispjela dokumentacija se neće vraćati.

 

VIII. OSTALE ODREDBE

Sa podnositeljima prijava prihvaćenih prijava Ministarstvo zaključuje ugovore, kojima će se definirati međusobna prava i obveze ugovornih strana, a posebno način i dinamika korištenja dodijeljenih financijskih sredstava te nadzor nad utroškom istih.

Podnositelji prijava čije se prijave odbace, mogu uložiti prigovor Ministarstvu u roku od sedam dana od dana objave rezultata Javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH“, radi provjere činjenica i objektivnosti ocjene ponude.

Sve dodatne informacije vezane za ovaj javni natječaj mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 036/449-125, 036/449-128, 036/449-123, 036/449-133, 036/449-141, 036/449-145, 036/449-602, 036/449-613 i 036/449-120 u vremenu od 10-14 sati kao i na web stranici ministarstva www.fmrpo.gov.ba.

 

 1. POTICAJI INOVATORIMA - POJEDINCIMA
 2. STIPENDIRANJE UČENIKA KOJI SE OBRAZUJU ZA TRADICIONALNE I STARE OBRTE
 3. POTICAJI UDRUŽENJIMA I KOMORAMA
 4. POTICAJ OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA
 5. POTICAJ PROJEKITMA KOJE FINANCIRAJU EU I DRUGI INOZEMNI DONATORI
 6. TEHNIČKO USKLAĐIVANJE (UVOĐENJE ISO I HACCP STANDARDA I OSIGURANJE CE ZNAKA)
 7. POTICAJI TRADICIONALNIM I STARIM OBRTIMA
 8. POTICAJ PODUZETNIŠTVU ŽENA
 9. POTICAJ PODUZETNIŠTVU MLADIH
 10. SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA PODUZETNIČKE KREDITE
 11. POTICAJI NOVOOSNOVANIM SUBJEKTIMA MALOG GOSPODARSTVA
 12. POTICAJ PODUZETNICIMA IZVOZNICIMA
 13. POTICAJI ZA PROMOCIJU PODUZETNIŠTVA

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: