Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za izgradnju novih postrojenja i to: nova Filter stanica, nova ćelija Rashladnih tornjeva i novi Tehnički magacin u Lukavcu

Izvor: eKapija.ba, 08.10.2014.

Investitor „SISECAM SODA LUKAVAC“ doo Lukavac, 75300 Lukavac, Prva ulica broj 1 je dostavio ovom ministarstvu Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za izgradnju novih postrojenja i to: nova Filter stanica, nova ćelija Rashladnih tornjeva i novi Tehnički magacin. Uz Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole investitor je dostavio revidovan Plan upravljanja otpadom za SSL juli 2014. U postupku obavještavanja javnosti Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole objavljen je Javni uvid na web stranici ovog ministarstva, a kompletan materijal sa prilozima se može pregledati u prostorijama Federalnog ministarstva, sektor za okolinske dozvole, Sarajevo, Marka Marulića br 2/I soba br. 108.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na predloženi Zahtjev je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici ministarstva. Rok za dostavljanje primjedbi na Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici ministarstva. Primjedbe i sugestije se dostavljaju po pozivom na broj UP-I-05/2-23-11-104/14- DĐ u pismenom obliku na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

71000 Sarajevo

Marka Marulića broj 2

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: