Nabavka usluga izrade idejnog projekta Gradske tržnice u Livnu

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

OPĆINA LIVNO
OBAVIJEST
O NABAVI ZA NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG
RJEŠENJA BROJ 37-5-2-1-44/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Općina Livno
Kontakt osoba: Igor Rimac, tel: 034/206-226
Adresa: Trg Branitelja Livna 1.
Poštanski broj: 80101
Općina/Grad: Livno
IDB/JIB: 4281070720004
Telefon: 034206238
Faks: 034200315
Elektronska po{ta: info@livno.ba
Internet adresa:www.livno.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave
I.5.b. Razina: LIVNO
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Opis
II.3.a. Naziv idejnog rješenja
Izrada idejnog projekta Gradske tržnice u Livnu.
II.3.b. Kratak opis idejnog rješenja
Izrada idejnog projekta "Gradske tržnice " u Livnu.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Sukladno ND
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Sukladno ND
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Sukladno ND
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Sukladno Nd
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Natječaj za izradu idejnog rješenja
IV.1.a Predviđa se dodjela?
Nagrada
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se osigurati/dostaviti zahtjev do 19.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 15,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:26.5.2014 Vrijeme:10:00
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplatu novčane naknade za natječajnu dokumentaciju izvršiti na
Proračun općine Livno: 1610200063110044 koji se vodi kod
Raiffaisen banke d.d. Poslovnica Livno, vrsta prihoda722431,
općina 055, proračunska organizacija 0001003.
(A-6701-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: