Usluge izrade integrirane strategije planiranja i zakupa medija prema ciljnim skupinama JP HT d.o.o. Mostar, te usluge planiranja i zakupa medija u BiH

Izvor: Službeni glasnik BiH, 14.01.2008.

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO
MOSTAR

 

 

OBAVIJEST

O DODJELI UGOVORA

USLUGE


Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO


I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA

Organizacija: JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar

Kontakt osoba: Toni Zlomislić

Adresa: Kneza Branimira bb

Poštanski broj: 88 000

Grad: Mostar

Identifikacijski broj: 4227270100006

Telefon: 039/663-366

Fax: 039/663-365

Internet adresa: www.ht.ba

I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (članak 3. ZJN)

I.2.a javno poduzeće

I.2.b na entitetskoj razini


Odjeljak II: PREDMET UGOVORA


II.1. VRSTA UGOVORA

Usluge


II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (članak 32. ZJN)

Da


II.3. NAZIV POD KOJIM SE KONKRETAN UGOVOR VODI KOD UGOVORNOG TIJELA

Ugovor broj A-22405 o izradi integrirane strategije prema ciljnim skupinama JP HT d.o.o. Mostar, te planiranja i zakupa medija

LOT 1 Direkcija za pokretnu mrežu

LOT 2 Direkcija za nepokretnu mrežu


II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA

Usluga izrade integrirane strategije planiranja i zakupa medija prema ciljnim skupinama JP HT d.o.o. Mostar, te usluge planiranja i zakupa medija u BiH

II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST

3.000.000,00 KM (bez PDV-a)

Odjeljak III: POSTUPAK

I
II.1. VRSTA POSTUPKA

Otvoreni

III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (članak 34. ZJN)

b) Kriterij za dodjelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju niže navedenih kriterija:

1) cijena s 70% učešća

2) iskustvo u izradi generalne strategije
planiranja i zakupa medija u području
telekomunikacija s 15% učešća

3) kvaliteta ponuđene integrirane
strategije/metodologija izrade strategije s 15% učešća

Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA

Broj ugovora A-22405/07

IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAČA

Organizacija: SV-RSA d.o.o.

Adresa: Šaćira Sikirića 8

Poštanski broj: 71000

Grad: Sarajevo

Telefon: 033/560-969

Tel./fax: 033/560-969

IV.3. PODUGOVARANJE

Ne


Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE


V.1. DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA

27. 11. 2007. godine


V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA

4 (četiri)


V.3. DA LI JE ZA OVAJ UGOVOR BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U "SLUŽBENOM GLASNIKU BiH"?

Da, broj obavijesti 1-12-12530-07, objavljene u "Službenom glasniku BiH", broj 64/07, od 27. 8. 2007. godine.

(5-52-430-08)

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: