Adaptacija ambulante porodične medicine Blatuša JU Dom zdravlja Zenica

Datum objave: 10.07.2020. 13:42 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1350-4-3-86-5-64/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ZENICA
IDB/JIB 4218074270000
Kontakt osoba Lejla Grcić-Zukić
Adresa Fra Ivana Jukića 2
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 248-823
Faks (032) 242-113
Elektronska pošta domzdravljazenica@gmail.com
Internet adresa www.dzz.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Zenica

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka dodatnih radova na adaptaciji ambulante porodične medicine "Blatuša" JU "Dom zdravlja" Zenica


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45453100-8 Sanacijski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ambulanta porodične medicine Blatuša

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do uredno okončanih obaveza obje ugovorne strane

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog
rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTER-COM DOO ZENICA 4218087760006 Zenica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5963,32

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

8.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5963,32

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5963,32

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 24. Stav (1) Tačka a)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Ugovorni organ izuzetno može ugovor o nabavci dodjeljivati putem pregovaračkog postupka, bez objavljivanja obavještenja
o nabavci, kada se radi o dodatnim radovima koji nisu uključeni u prvobitno zaključeni ugovor, ali koji usljed nepredviđenih
okolnosti postanu neophodni za izvršenje i okončanje posla i kada se takvi dodatni radovi ne mogu tehnički ili ekonomski
odvojiti od osnovnog ugovora. Takav ugovor se može zaključiti sa dobavljačem kojem je dodijeljen osnovni ugovor, a ukupna
vrijednost ugovora dodijeljenih za dodatne radove ne prelazi 20% od vrijednosti osnovnog ugovora.(čl. 24. tačka a) ZJN BiH)

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

INTER-COM DOO ZENICA

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1350-4-3-86-5-64/20
PODIJELI: