Advokatske usluge

Datum objave: 03.07.2015. 15:53 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.07.2015.

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI

986-0-2-3-11-226/15


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150005
Kontakt osoba Nidzara Ziga
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta e.ridzal@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Pravne usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Advokatske usluge

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Pružanje advokatskih usluga za potrebe zastupanja pred sudovima u R Hrvatskoj, a vezano za zaštitu imovine JP
Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo u R Hrvatskoj

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79100000-5 Pravne usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa pozivom za dostavu ponuda

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Republika Hrvatska

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

36 (tridesetšest) mjeseci od dana stupanja ugovora na snagu.

ODJELJAK III: POSTUPAK

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 advokat ZDRAVKA PERIŠA 26785468717 Split Croatia


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30000,00

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

30000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

30000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

V 1. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne
 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
986-0-2-3-11-226-15.pdf
PODIJELI: