Agregat FOGO+HONDA

Datum objave: 28.06.2019. 08:51 / Izvor: Akta.ba, 14.05.2019.

Broj: JN-223-3

Sarajevo: 14.05.2019.g.

 

Na osnovu članova 64. stav (1) tačka b), 70. Stav ( 3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br.39/14) i Zapisnika o radu Komisije za ocjenu i evaluaciju ponuda br. .TN-223-2 od 14.05.2019godine, donosim slijedeću:

 

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku agregata FOGO+HONDA monofazno- trofazni 230 V/400V, sinhroni, 50 Hz, snaga max:7,7 KVA ili 6,16 kW, motor HONDA GX 390, benzinski, 4-taktni OHV, 11 KS tank 6,2 1, start. Ručno -potezno uže, dimenzije 790 x 590 x 540 mm, težina -79 kg.

 

I

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku agregata na osnovu direktnog postupka i dodjeljuje se ugovor ponuđaču „FINANC" d.o.o. Mostar koji je ponuđio najnižu cijenu u iznosu od 2.390,00 KM bez PDV-a ili 2.796,30 KM sa PDV -om ocjenjenom kao prihvatljivom u provedenom direktnom postupku predmetne javne nabavke.

 

II

           

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču „FINANC" d.o.o. Mostar po protoku roka najkasnije od 5 dana, računajući od dana od kada gore navedeni ponuđač bude obavješten o izboru najpovoljnije ponude.

 

III      

Zadužuje se sekretar Komisije za javne nabavke da pismeno obavjesti ponuđača o Odluci najkasnije u roku od 7 dana od donošenja odluke.

 

IV       

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

V       

Zadužuje se stručni saradnik za informisanje da predmetnu Odluku objavi na web stranici KJKP ,,PARK"-a d.o.o.

 

Obrazloženje

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav (1) tačka b) i člana 70. stav (3), odlučeno je kao i: dispozitivu ove Odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: