Akumulatori i sijalice

Datum objave: 19.01.2021. 14:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.01.2021.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1179-1-1-90-9-40-1179/21


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1179-1-1-90-5-197/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP KOMUNALNO BRČKO DOO
IDB/JIB 4600244130005
Kontakt osoba Zaim Kurtović
Adresa Tina Ujevića br. 66
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 216-349
Faks (049) 216-349
Elektronska pošta adnan.zaimovic@komunalno.ba
Internet adresa www.komunalno.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka rezervnih dijelova za potrebe održavanja vozila - 4 lota (02.07/3-00564/19)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34320000-6 Mehanički rezervni dijelovi, osim mašina i dijelova mašina


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot1 - rezervni dijelovi za putnička motorna vozila

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34320000-6 Mehanički rezervni dijelovi, osim mašina i dijelova mašina


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TOTAL TRADE DOO 4400124510000 Doboj Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

25000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

17.9.2019. - 17.9.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

17.9.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 131,60 13.1.2020. TOTAL TRADE DOO
2 42,20 16.1.2020. TOTAL TRADE DOO
3 171,40 11.2.2020. TOTAL TRADE DOO
4 23,25 14.4.2020. TOTAL TRADE DOO
5 375,30 5.5.2020. TOTAL TRADE DOO
6 367,71 5.5.2020. TOTAL TRADE DOO
7 364,86 5.5.2020. TOTAL TRADE DOO
8 407,53 5.5.2020. TOTAL TRADE DOO
9 381,46 6.5.2020. TOTAL TRADE DOO
10 1988,67 12.5.2020. TOTAL TRADE DOO
11 183,15 15.6.2020. TOTAL TRADE DOO
12 42,74 23.6.2020. TOTAL TRADE DOO
13 44,72 24.6.2020. TOTAL TRADE DOO
14 192,58 24.6.2020. TOTAL TRADE DOO
15 28,15 2.7.2020. TOTAL TRADE DOO
16 30,19 16.1.2020. TOTAL TRADE DOO
17 8,40 24.7.2020. TOTAL TRADE DOO
18 32,12 3.8.2020. TOTAL TRADE DOO
19 183,15 14.7.2020. TOTAL TRADE DOO
20 51,80 7.8.2020. TOTAL TRADE DOO
21 85,78 9.9.2020. TOTAL TRADE DOO
22 307,00 10.9.2020. TOTAL TRADE DOO
23 42,90 14.9.2020. TOTAL TRADE DOO
24 131,57 1.10.2020. TOTAL TRADE DOO
25 14,30 1.10.2020. TOTAL TRADE DOO
26 166,70 5.10.2020. TOTAL TRADE DOO
27 202,35 14.10.2020. TOTAL TRADE DOO
28 152,28 12.11.2020. TOTAL TRADE DOO
29 47,00 29.10.2020. TOTAL TRADE DOO
30 80,41 10.12.2020. TOTAL TRADE DOO
31 183,15 10.12.2020. TOTAL TRADE DOO
32 128,33 24.12.2020. TOTAL TRADE DOO
33 534,99 24.12.2020. TOTAL TRADE DOO
34 362,62 29.12.2020. TOTAL TRADE DOO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 2 - rezervni dijelovi za teretna motorna vozila

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34320000-6 Mehanički rezervni dijelovi, osim mašina i dijelova mašina


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SIM IMPEX D.O.O. 4400874190007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

35000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

6.9.2019. - 6.9.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

6.9.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 378,00 10.1.2020. SIM IMPEX D.O.O.
2 42,13 16.1.2020. SIM IMPEX D.O.O.
3 130,00 16.1.2020. SIM IMPEX D.O.O.
4 29,40 23.1.2020. SIM IMPEX D.O.O.
5 160,00 20.3.2020. SIM IMPEX D.O.O.
6 345,30 27.3.2020. SIM IMPEX D.O.O.
7 184,00 6.4.2020. SIM IMPEX D.O.O.
8 114,80 6.4.2020. SIM IMPEX D.O.O.
9 104,00 6.4.2020. SIM IMPEX D.O.O.
10 184,00 22.4.2020. SIM IMPEX D.O.O.
11 581,60 4.5.2020. SIM IMPEX D.O.O.
12 80,00 3.6.2020. SIM IMPEX D.O.O.
13 660,00 3.6.2020. SIM IMPEX D.O.O.
14 585,60 8.6.2020. SIM IMPEX D.O.O.
15 104,00 22.6.2020. SIM IMPEX D.O.O.
16 32,00 22.6.2020. SIM IMPEX D.O.O.
17 184,00 24.7.2020. SIM IMPEX D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot4-akumulatori i sijalice

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34320000-6 Mehanički rezervni dijelovi, osim mašina i dijelova mašina


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MIRADO D.O.O. 4209070880009 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

17.9.2019. - 17.9.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

17.9.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 91,73 21.1.2020. MIRADO D.O.O.
2 81,05 13.1.2020. MIRADO D.O.O.
3 91,73 14.1.2020. MIRADO D.O.O.
4 121,89 16.1.2020. MIRADO D.O.O.
5 121,89 21.4.2020. MIRADO D.O.O.
6 457,74 6.5.2020. MIRADO D.O.O.
7 99,14 15.6.2020. MIRADO D.O.O.
8 196,04 15.6.2020. MIRADO D.O.O.
9 104,27 15.6.2020. MIRADO D.O.O.
10 121,88 3.8.2020. MIRADO D.O.O.
11 121,89 3.8.2020. MIRADO D.O.O.
12 153,50 16.9.2020. MIRADO D.O.O.
13 67,86 1.10.2020. MIRADO D.O.O.
14 523,35 21.10.2020. MIRADO D.O.O.
15 23,93 28.10.2020. MIRADO D.O.O.
16 91,73 13.11.2020. MIRADO D.O.O.
17 224,79 19.11.2020. MIRADO D.O.O.
18 232,46 23.11.2020. MIRADO D.O.O.
19 232,46 25.11.2020. MIRADO D.O.O.
20 442,30 7.12.2020. MIRADO D.O.O.
21 91,73 11.12.2020. MIRADO D.O.O.
22 81,05 24.12.2020. MIRADO D.O.O.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1179-1-1-90-9-40-1179/21
PODIJELI: