Akumulatori

Datum objave: 04.07.2019. 23:53 / Izvor: Akta.ba, 25.06.2019.

Osnovni elementi ugovora broj III

Praćenje realizacije ugovora/okvirnog sporazuma – III

 

 

20.

„Akumulatori" 31400000-0

Konkurentski postupak broj:

247-7-1-302-3-402/18

„Autoelektra" d.o.o. Sarajevo

ID 4200234140004

Vrijednost okvirnog sporazuma: 15.373,06 KM Period trajanja:

12 mjeseci Rok isporuke: Sukcesivno u toku 12 mjeseci a u roku 3 dana od prijema narudžbe Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture

 

10.373,06 KM

11.02.2019 g.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: