Antibiogram diskovi

Datum objave: 27.01.2021. 19:51 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.01.2021.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

390-1-1-266-9-15-390/21


Broj(evi) obavještenja o dodjeli 390-1-1-266-5-47/19
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
IDB/JIB 4400963610001
Kontakt osoba Zora Bilić
Adresa Jovana Dučića 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 491-600
Faks (051) 215-751
Elektronska pošta info@phi.rs.ba
Internet adresa www.phi.rs.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka potrošnog materijala za potrebe mikrobioloških laboratorija za period 2019-2020. godina

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

GOTOVE PODLOGE

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

GOTOVE PODLOGE

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BROMA BEL D.O.O. BANJA LUKA 4400839360005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

172414,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

20.8.2019. - 25.7.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

20.8.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 86207,25 19.8.2020. BROMA BEL D.O.O. BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

TESTOVI VIRUSOLOGIJA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

TESTOVI VIRUSOLOGIJA

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BROMA BEL D.O.O. BANJA LUKA 4400839360005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

296943,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

20.8.2019. - 25.7.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

20.8.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2002,00 12.6.2020. BROMA BEL D.O.O. BANJA LUKA
2 146469,90 19.8.2020. BROMA BEL D.O.O. BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

REFERENTNI SOJEVI

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

REFERENTNI SOJEVI

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 E N A D.O.O. SARAJEVO 4200037070002 Stari Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

45920,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

20.8.2019. - 29.7.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

20.8.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 22960,00 19.8.2020. E N A D.O.O. SARAJEVO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

DIJAGNOSTIČKI TESTOVI SEROLOGIJA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

DIJAGNOSTIČKI TESTOVI SEROLOGIJA

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BROMA BEL D.O.O. BANJA LUKA 4400839360005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9859,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

20.8.2019. - 25.7.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

20.8.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4929,50 19.8.2020. BROMA BEL D.O.O. BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

STAKLO

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

STAKLO

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO EUROLAB 4400375860000 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

67794,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

20.8.2019. - 7.8.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

20.8.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 33897,00 19.8.2020. DOO EUROLAB


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

HEMIKALIJE

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

HEMIKALIJE

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SINEKS LABORATORIJA D.O.O. BANJA LUKA 4400833670002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

26065,15

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

22.8.2019. - 22.8.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

22.8.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 13032,57 19.8.2020. SINEKS LABORATORIJA D.O.O. BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

OSTALI POTROŠNI MATRIJAL

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

OSTALI POTROŠNI MATRIJAL

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SINEKS LABORATORIJA D.O.O. BANJA LUKA 4400833670002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

128837,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

22.8.2019. - 22.8.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

22.8.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 64418,50 19.8.2020. SINEKS LABORATORIJA D.O.O. BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

SERUMI

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

SERUMI

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BROMA BEL D.O.O. BANJA LUKA 4400839360005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

29670,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

20.8.2019. - 25.7.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

20.8.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 14835,00 14.8.2020. BROMA BEL D.O.O. BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ANTIBIOGRAM DISKOVI

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

ANTIBIOGRAM DISKOVI

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SPEKTROLAB D.O.O. 4400873110000 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

32586,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

20.8.2019. - 8.8.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

20.8.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 16293,00 19.8.2020. SPEKTROLAB D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

PCR ZA HLAMIDIJE

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

PCR ZA HLAMIDIJE

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BIOSISTEMI DOO SARAJEVO 4201648160003 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

104700,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

20.8.2019. - 1.8.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

20.8.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 52350,00 19.8.2020. BIOSISTEMI DOO SARAJEVO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

POTROŠNI MATERIJAL ZA DEJONIZATOR

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

POTROŠNI MATERIJAL ZA DEJONIZATOR

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO EUROLAB 4400375860000 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9925,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

20.8.2019. - 7.8.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

20.8.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4962,50 19.8.2020. DOO EUROLAB


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ELISA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

ELISA

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BIOSISTEMI DOO SARAJEVO 4201648160003 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

49998,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

20.8.2019. - 1.8.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

20.8.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 24999,00 14.8.2020. BIOSISTEMI DOO SARAJEVO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU, FIZIOLOŠKI RASTVOR

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU, FIZIOLOŠKI RASTVOR

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET D.O.O. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7300,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

20.8.2019. - 31.7.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

20.8.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3650,00 19.8.2020. INTERPROMET D.O.O.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
390-1-1-266-9-15-390/21
PODIJELI: