Aparat za anesteziju

Datum objave: 10.07.2020. 10:40 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

544-7-1-14-5-39/20


Broj obavještenja o nabavci 544-7-1-14-3-15/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA KANTONALNA BOLNICA GORAŽDE
IDB/JIB 4245000980002
Kontakt osoba Muamer Mašić
Adresa Ferida Dizdarevića bb
Poštanski broj 73000 Goražde (bhp sa)
Općina/Grad Goražde
Telefon (038) 241-262
Faks (038) 228-395
Elektronska pošta info@bolnica-gorazde.ba
Internet adresa www.bolnica-gorazde.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Bosansko-podrinjski kanton

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka aparata za anesteziju.


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka aparata za anesteziju za potrebe JZU Kantonalne bolnice Goražde.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u T.D.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ferida Dizdarevića bb

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u T.D.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 4227015090005 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

63400,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

63400,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

25.6.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

63400,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

63400,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
544-7-1-14-5-39/20
PODIJELI: