Armirano-betonski stubovi za SN i NN mrežu

Datum objave: 23.03.2020. 14:48 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.03.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1404-1-1-190-5-40/20


Broj obavještenja o nabavci 1404-1-1-190-3-95/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZP "ELEKTRO DOBOJ" A.D. DOBOJ
IDB/JIB 4400014500009
Kontakt osoba Dragica Ristić, Branko Goganović, Bojan Dimitrijević i Siniša Lazić
Adresa Nikole Pašića 77
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 209-700
Faks (053) 241-344
Elektronska pošta info@elektrodoboj.net
Internet adresa www.elektrodoboj.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

20.3.2020. - 20.3.2022.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

850000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka armirano-betonskih stubova za SN i NN mrežu


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Razne vrste armirano-betonskih stubova za SN i NN mrežu - detaljno u TD.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44114210-7 Betonski šipovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno u TD.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Isporuku robe predvidjeti na centralno skladište naručioca u Doboju, a na zahtjev naručioca na skladišta
radnih jedinica Teslić, Modriča, Derventa, Šamac i Brod ili mjesta izvođenja radova - detaljno u TD.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INVING INVEST INŽINJERING D.O.O. 4400694880005 Prijedor Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

850000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

425000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

20.3.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

848715,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

849944,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1404-1-1-190-5-40/20
PODIJELI: