Asfaltiranje dijela puta kod Gradskog groblja

Datum objave: 14.07.2020. 13:54 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

170-1-3-86-5-73/20


Broj obavještenja o nabavci 170-1-3-86-3-58/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA BROD
IDB/JIB 4400135550003
Kontakt osoba Nevenka Stanimir
Adresa Svetog Save 17
Poštanski broj 74450 Brod (sp bl)
Opština/Grad Brod
Telefon (053) 610-961
Faks (053) 610-961
Elektronska pošta javnenabavke@opstina-brod.net
Internet adresa www.opstina-brod.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Brod

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

02-404-73/20 Izvođenje radova asfaltiranja

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

02-404-73/20 Izvođenje radova asfaltiranja
ILOT 1 Asfaltiranje dijela puta kod Gradskog groblja i
LOT 2 Asfaltiranje autobuskih stajališta u Gornjem i Donjem Klakaru

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233222-1 Radovi na popločavanju i asfaltiranju


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 Asfaltiranje dijela puta kod Gradskog groblja

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Asfaltiranje dijela puta kod Gradskog groblja, Opština Brod

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233222-1 Radovi na popločavanju i asfaltiranju


II Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa predmjerom radova iz tenderske dokumentacije

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4576,90

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Asfaltiranje dijela puta kod Gradskog groblja je u roku od 10 dana od pravosnažnosti zaključenog ugovora i
uvođenja izvođača u posao

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Opština Brod, Gradsko gorblje u Brodu

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PLANUM D.O.O. TESLIĆ 4402523800006 Teslić Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4851,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

4851,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

19.6.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4851,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4851,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
170-1-3-86-5-73/20
PODIJELI: