Auto gume

Datum objave: 30.06.2015. 11:09 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.06.2015.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

1002-1-1-168-5-154/15Broj obavijesti o nabavi 1002-1-1-168-3-116/15

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ˝SREDNJOBOSANSKE ŠUME˝ /
ŠUMSKOGOSPODARSKO DRUŠTVO ˝ŠUME SREDIŠNJE BOSNE˝ /
ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ˝SREDNjOBOSANSKE ŠUME˝ D.O.O. DONJI
VAKUF
IDB/JIB 4236311640001
Kontakt osoba Lejla Mujić-Hodžić
Adresa Slavne brdske brigade bb
Poštanski broj 70220 Donji Vakuf (bhp sa)
Općina/Grad Donji Vakuf
Telefon (030) 270-735
Faks (030) 260-730
Elektronička pošta javne.nabavke@sumesb.com.ba
Internet adresa http://www.sumesb.com.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 2.b. Razina

Županijska razina,Srednjobosanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabava


Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

18.6.2015. - 31.12.2015.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

104000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava auto guma

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava auto guma
 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

470 kom

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠPD „Srednjobosanske šume“/ ŠGD˝Šume Sedišnje Bosne˝ d.o.o., 770.Slavne brdske brigade bb, Donji Vakuf.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok plaćanja 10,00 %
2 rok isporuke 10,00 %
3 Cijena 80,00 %

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 GUMA M D.O.O. 4227111640008 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

92595,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

18.6.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

92595,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

99887,41

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne
 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1002-1-1-168-5-154-15.pdf
PODIJELI: