B05XA03 natrijum-hlorid rastvor za infuziju 9 g/1000 ml; 250 ml

Datum objave: 24.01.2017. 15:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.01.2017.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05XA03 natrijum-hlorid rastvor za infuziju 9 g/1000 ml; 250 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br.

Naziv

IDB/JIB

Općina/Grad

Država

1

CO.MEDPROM D.O.O.

4400878930005

Banja Luka

Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
87112,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.1.2016. - 15.12.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.1.2016.

 

 

R.Br.

Vrijednost ugovora

Datum zaključenja

Naziv ponuđača/Grupe ponuđača

1

46886,40

12.1.2016.

CO.MEDPROM D.O.O. 141 / 648

2

5328,00

22.3.2016.

CO.MEDPROM D.O.O.

3

23310,00

6.4.2016.

CO.MEDPROM D.O.O.

4

2629,80

12.5.2016.

CO.MEDPROM D.O.O.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
273-1-1-155-9-15/17
PODIJELI: