Beton za potrebe Grada Mostara

Datum objave: 18.10.2016. 15:38 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.10.2016.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

1059-1-1-22-5-51/16Broj obavijesti o nabavi 1059-1-1-22-3-17/16

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv GRAD MOSTAR
IDB/JIB 4227396110007
Kontakt osoba Dolores Škojo
Adresa Adema Buća 19
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 500-600
Faks (036) 580-032
Elektronička pošta grad.mostar@mostar.ba
Internet adresa www.mostar.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 2.b. Razina

Grad,Mostar

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

5.10.2016. - 5.10.2019.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

300000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava betona za potrebe Grada Mostara

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava betona za potrebe Grada Mostara, planirani iznos roba je 100.000,00 KM, (isti iznos se planira za 2017. i 2018.god.)
Postupak se provodi u cilju ugovaranja jedinične cijene 1m3
betona C 25/30 (MB 30), za saniranje cesta i ostale potrebe Grada Mostara.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44114000-2 Beton


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

maksimalan iznos

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mostar, unutar administrativnih granica Grada Mostara.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TEMPO-VRANICA D.D. 4227018430001 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

85470,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

85470,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

5.10.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

85470,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

98065,50

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1059-1-1-22-5-51/16
PODIJELI: