C01BC03 propafenon rastvor za injekciju 35 mg/10 ml

Datum objave: 24.01.2017. 15:35 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.01.2017.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C01BC03 propafenon rastvor za injekciju 35 mg/10 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br.

Naziv

IDB/JIB

Općina/Grad

Država

1

BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA

4403258750006

Banja Luka

Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1936,05

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.1.2016. - 15.12.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.1.2016.

 

R.Br.

Vrijednost ugovora

Datum zaključenja

Naziv ponuđača/Grupe ponuđača

1

1048,00

12.1.2016.

BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA

2

26,67

22.3.2016.

BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA

3

26,67

29.3.2016.

BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA

4

108,84

6.4.2016.

BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA

5

186,68

9.6.2016.

BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA

6

2,16

25.5.2016.

BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA

7

52,61

11.5.2016.

BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
273-1-1-155-9-15/17
PODIJELI: