C01BD01 amiodaron tablete 200 mg

Datum objave: 24.01.2017. 15:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.01.2017.

ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C01BD01 amiodaron tablete 200 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br.

Naziv

IDB/JIB

Općina/Grad

Država

1

Interpromet d.o.o.

4400757980005

Novi Grad

Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
3681,54

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.1.2016. - 15.12.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.1.2016.

 

 

R.Br.

Vrijednost ugovora

Datum zaključenja

Naziv ponuđača/Grupe ponuđača

1

2471,40

12.1.2016.

Interpromet d.o.o.

2

23,66

19.2.2016.

Interpromet d.o.o.

3

63,10

21.3.2016.

Interpromet d.o.o.

4

364,72

5.4.2016.

Interpromet d.o.o.

5

307,59

24.5.2016.

Interpromet d.o.o.

6

189,29

12.5.2016.

Interpromet d.o.o.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
273-1-1-155-9-15/17
PODIJELI: