Čišćenje prostorija ITC Prijedor

Datum objave: 27.04.2021. 12:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1170-1-2-62-5-42/21


Broj obavještenja o nabavci 1170-1-2-62-3-19/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP RADIO TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400970660006
Kontakt osoba Stela Jungić
Adresa Trg Republike Srpske 9
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 339-901
Faks (051) 339-901
Elektronska pošta nabavna@rtrs.tv
Internet adresa www.rtrs.tv

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge čišćenja zgrada i upravljanje imovinom

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluge čišćenja prostorija RTRS-a u Prijedoru i Brčkom

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluge čišćenja prostorija RTRS-a u Prijedoru i Brčkom, podijeljena u dva LOTA:
LOT 1: Nabavka usluge čišćenja prostorija ITC Prijedor,
LOT 2: Nabavka usluge čišćenja prostorija ITC Brčko.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u području otpadnih voda, otpada, čišćenja i okoliša
Dodatni predmet(i) 90910000-9 Usluge čišćenja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1: Čišćenje prostorija ITC Prijedor

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Čišćenje prostorija ITC Prijedor

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90910000-9 Usluge čišćenja


II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3800,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ITC Prijedor

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 EUROSAN DOO BANJA LUKA 4401635810008 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


3798,00

IV 2.b. Mjesečna vrijednost bez PDV-a u KM

422,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

21.4.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3798,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3798,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2: Čišćenje prostorija ITC Brčko

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Čišćenje prostorija ITC Brčko

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90910000-9 Usluge čišćenja


II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3300,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ITC Brčko

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 EUROSAN DOO BANJA LUKA 4401635810008 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


3294,00

IV 2.b. Mjesečna vrijednost bez PDV-a u KM

366,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

21.4.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3294,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3294,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1170-1-2-62-5-42/21
PODIJELI: