Dijelovi i opravka poljoprivrednih strojeva

Datum objave: 23.12.2016. 13:42 / Izvor: Akta.ba, 22.12.2016.

OBRAZAC PRAĆENJA PROVEDBE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R.b.

Opis i Oznaka po JRJN

Vrsta postupka

 i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom

sporazumu (Naziv,

ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, vrijeme trajanja/rok provedbe, rok plaćanja, vrijeme važenja jamstva...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostat ak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora

Datum potpune provedbe ugovora/ok virnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napome na (objašnje nje)

1

16800000-3; dijelovi i opravka poljopriv. strojev

Izravni

"Sofa MM" Vitez; ID 4236007490001

95,73 KM (bez PDV)

 

 

24.11

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: