Dijelovi uniforme, mjerač daljine, balistol ulja i sprej

Datum objave: 12.10.2016. 09:39 / Izvor: Akta.ba, 05.10.2016.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Uprava administracije i podrške

 

 

Broj:  03/3-1335/16

Datum: 05.10.2016. god.

 

Odjeljenje za odnose s javnošću

 

Predmet: Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma, dostavlja se,-

 

Poštovani!

U prilogu akta dostavljamo Vam tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma, koji je potrebno da objavite na službenoj stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

 

 

S poštovanjem,

 

 

TABELARNI PREGLED PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R.b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavješenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/dobav ljućima u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvrSenja, rok plaćanja, garantni period)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum

zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog spdrazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena (obrazloženje)

26.

Nabavka dijelova uniforme, 35811200-4

direktni sporazum. 1364 8-1-44/16

KM TRADE doo Sarajevo,

JIB 4218304070008

Vrijednost ugovora 6312,00 sa PDV-om, rok isporuke - 45 dana, garancija - 12 mjeseci od dana isporuke robe, način plaćanja - 7 dana nakon isporuke robe, trajanje ugovora - do realizacije ugovorene isporuke

-

-

10.03.2016.

6312,00 KM

-

45.

Nabavka mjerača daljine, 38550000-5

direktni sporazum, 1364 8-1-71/16

KM TRADE  doo Sarajevo   

JIB 4218304070008

Vrijednost ugovora 5616 KM sa PDV-om, način plaćanja - po istpostavljanju fakture, trajanje ugovora - do realizacije ugovorene isporuke

-

-

26.05.2016.

5616 KM sa PDV-om

-

49.

Nabavka balistol ulja i spreja, 09211630-6

direktni sporazum, 1364 8-1-66/16

KM TRADE doo Sarajevo,

JIB 4218304070008

Vri jednost ugovora 2404 KM sa PDV-om, rok isporuke 30 dana. garancija - prema uputstvu proizvođača, način plaćanja - 7 dana nakon isporuke i prijema računa

-

-

23.05.2016.

2404 KM sa PDV-om

-

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: