Dnevne novine

Datum objave: 09.12.2016. 09:55 / Izvor: Akta.ba, 08.12.2016.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BIH-BHMAC

 

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

R.b.

Opis i Oznakia po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/dobavljačima ti okvirnom sporazumu (Naziv. 11) broj. mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (V rijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period....)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazu ma

Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena (obrazloženje)

1

Nabavka dnevnih novina - 22200000-2

Direktni sporazum

AVAZ ROTO PRESS d.o.o.

4200934630002 Sarajevo

Vrijednost: 255.99 KM

Period trajanja: 04.01.2016-31.12.2016.

 

 

04.01.2016.

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: