Dodatne količine udžbenika u vezi sa ugovorom o nabavci i isporuci udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona

Datum objave: 16.11.2020. 14:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.11.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

19118-4-1-27-5-11/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE TUZLANSKOG KANTONA
IDB/JIB 4210314020005
Kontakt osoba Elsad Jamaković
Adresa ulica Muhameda Hevaija Uskufija broj 1/III
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 281-296
Faks (035) 281-340
Elektronska pošta mon@tk.kim.ba
Internet adresa www.monkstk.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka dodatnih količina udžbenika u vezi sa ugovorom o nabavci i isporuci udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih
škola na području Tuzlanskog kantona

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka dodatnih količina udžbenika u vezi sa ugovorom o nabavci i isporuci udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih
škola
na području Tuzlanskog kantona

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22111000-1 Školske knjige


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1.416,00 KM

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Osnovne škole na području Tuzlanskog kantona

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 dana nakon potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog
rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 NAM 4209071850006 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

1416,80

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

21.10.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1416,80

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1416,80

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 22. Stav (1) Tačka b)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Nabavka dodatnih količina udžbenika u vezi sa ugovorom o nabavci i isporuci udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih
škola
na području Tuzlanskog kantona, zbog upisa dodatnog broja učenika u prvi razred osnovne škole.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

NAM

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
19118-4-1-27-5-11/20
PODIJELI: